Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu w domenie www.rade24.eu oraz www.rade24.pl , na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

 

2. Właścicielem Sklepu jest:

RAFA Konrad Frączek

ul. Owocowa 15

55-002 Łany

tel +48 71 381 15 08

adres email: sklep@rade.pl

NIP: 894-004-70-42

REGON: 020879324

Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki


3. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie www.rade24.eu oraz www.rade24.pl.

 

4. Klienci  mają możliwość korzystania ze Sklepu bez konieczności rejestracji bądź dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie w celu realizacji zamówienia.

 

Polityka prywatności dotycząca zarządzania danymi została zawarta w załączniku nr 2. 

Administratorem danych osobowych (Dane Osobowe) Klientów – osób fizycznych - i użytkowników (osoby, których dane dotyczą) Serwisu jest firma:

RAFA Konrad Frączek

ul. Owocowa 15

55-002 Łany

tel +48 71 381 15 08

adres email: sklep@rade.pl

NIP: 894-004-70-42

REGON: 020879324

Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki

Firma RAFA Konrad Frączek przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

Szczegóły Polityki prywatności zostały zawarte w załączniku nr 2.

 

5. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu. Firmy nie spełniające definicji konsumenta (wg. Ustawy o konsumentach z dnia 30 maja 2014 r.) nie są objęte tym regulaminem. W odniesieniu do tych firm transakcje zawierane są na podstawie odrębnych umów.

 

6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sklepowi oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem dotycząca zakupu danego produktu w Sklepie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Punkt Odbioru Osobistego.

 

7. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

8. Sklep prowadzi również sprzedaż w formie „wyprzedaży” a stan produktów w tej formie każdorazowo opisany jest na karcie produktu. Zamówienie złożone w tej formie, każdorazowo wymaga indywidualnego potwierdzenia dostępności i stanu produktów.

 

9. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

 

10. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w Punktach Odbioru Osobistego. Klient ponosi koszty dostawy określone w Kosztach dostawy ( w zakładce Koszty dostawy) w zależności od wybranej formy dostawy w formularzu zamówienia.

 

11. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Na „karcie produktu” oraz w „kszyku” podana jest cena brutto zamawianych produktów, następnie w zależności od formy dostawy doliczane są koszty dostawy oraz ewentualne koszty związane z płatnością. Koszty dostawy podane są w formularzu zamówienia i są określone w zakładce „Koszty dostawy”.

 

12. Możliwe są następujące formy płatności:

- Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego bądź w paczkomacie.

- Przelewem - po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

 

13. Po zaakceptowaniu przez Klienta warunków zamówienia (w formularzu zamówienia), na podany adres email kupującego, wysyłany jest mail z linkiem do potwierdzeniem zamówienia przez kupującego. Dalsze procedowanie Zamówienia wymaga potwierdzenia zamówienia (czyli kliknięcia w przesłany link). Warunkiem dalszej realizacji zamówienia jest potwierdzenie przez sklep przyjęcia do realizacji zamówienia.

 

14. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odebrania zamówionego produktu Sklep informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane. W przypadku kupna kilku rzeczy o różnych terminach dostawy, termin dostawy całego zamówienia jest ustalany według najpóźniejszego terminu dostawy. W tego typu zamówieniach istnieje możliwość rozbicia zamówienia na części jednak klient ponosi każdorazowy koszt dostawy. 

W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie).

Spółka zamieszcza na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu otrzymania płatności za zamówienie i przyjęcia zamówienia do realizacji przez sklep, do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. 

15. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Jeżeli produkt objęty jest gwarancją to czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu.

W przypadku gdy na karcie produktu nie ma informacji o gwarancji, produkt objęty jest rękojmią sprzedającego. 

Przy reklamacji, wszystkie niezbędne informacje zostaną podane podczas przyjmowania reklamacji przez pracownika Sklepu. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu. 

Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się zakładce „Reklamacje i zwroty”.

 

16. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza, lub w formie pisemnej na adres Sklepu podany w górnej części Regulaminu, na koszt Sklepu, po wcześniejszym poinformowaniu pracowników Sklepu. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas przyjmowania reklamacji.

 

17. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep albo Sklep nie wymienił produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. 

 

18. Sklep rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sklep. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

 

19. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

 

21. Podane przez Klientów dane osobowe Sklep zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności. Klient dokonujący zakupu w Sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu realizacji zamówienia oraz przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w Sklepie oraz ewentualnego przesłania tzw. „kodów rabatowych” lub newsletera.

 

22. Sklep może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Sklepu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Sklepie zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

 

23. Klient  przy pierwszym logowaniu w Sklepie licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji.

 

24. Akceptując regulamin, akceptujesz warunki promocji opisane na stronie https://rade24.eu/pl/i/Promocje/26.

 

25. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

 

26. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (tzw. Alternatywnych metod rozstrzygania sporów” ADR). Na przykład przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem:  www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od momentu, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (RAFA Konrad Frączek, ul. Owocowa 15, 55-002 Łany, tel +48 71 381 15 08, adres email: sklep@rade.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie, drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.rade24.eu . Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres RAFA Konrad Frączek, ul. Owocowa 15, 55-002 Łany, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

RAFA Konrad Frączek, 

ul. Owocowa 15,

55-002 Łany
Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

 

Załącznik nr 2

 

Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych

 

CEL

W związku ze zmianami prawnymi wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także by zapewnić Państwu pełną wiedzę na temat przetwarzanych przez nas danych, chcielibyśmy poinformować, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania i dostawy, nr telefonu, oraz Państwa adres e–mail, login i hasło do naszego sklepu. 

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest:

RAFA Konrad Frączek

ul. Owocowa 15

55-002 Łany

tel +48 71 381 15 08

adres email: sklep@rade.pl

NIP: 894-004-70-42

REGON: 020879324

Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki

 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

 

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres  email: sklep@rade.pl lub na adres naszej siedziby.    

 

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

 

Przetwarzamy wyłącznie takie dane osobowe jak Państwa imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i dostawy, nr telefonu oraz Państwa adres e–mail, a także login i hasło do naszego serwisu. 

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie RODO, tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – w celu realizacji zamówienia lub obsługi założonego w naszym sklepie konta.

  

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 

Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w niniejszej informacji, nie dłużej jednak niż do momentu, gdy sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu Państwa danych. 

W dowolnym momencie możesz zażądać od nas usunięcia danych lub zamknięcia konta, a my odpowiemy na takie żądanie, z zastrzeżeniem zachowania pewnych informacji, również po zamknięciu konta,w przypadkach, w których będzie to konieczne w świetle obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnionych interesów np.: w związku z dochodzeniem roszczeń, w związku z wykonywaniem umowy lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych. 

  

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. 

    2. Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych.

    3. Prawo do sprostowania danych osobowych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają Państwo również prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.

   4. Prawo do usunięcia danych osobowych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe. Pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:

 • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
 • Sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania;.

     5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

 • Jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy;

Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;  Jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są Państwu one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń;

 • Jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

     6. Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych innemu administratorowi w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Przeniesiemy wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki: 

 • Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w formie papierowej;
 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

    7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 1. W zależności od przypadku możemy przekazać lub udostępnić niektóre z Twoich danych osobowych następującym kategoriom odbiorców:
  • Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,
  • Podmioty świadczące nam pomoc prawną, podatkową, rachunkową.
  • dostawcy usług kurierskich;
  • dostawcy usług płatniczych/bankowych;
  • dostawce usług monterskich i instalacyjnych;

 

Do których krajów przekazujemy Twoje dane osobowe

Dane mogą zostać przekazane do innych krajów w związku z przepisami prawa.

Obecnie nie przekazujemy danych do innych krajów niż Polska

 

Jak chronimy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgodnie ze standardami branżowymi. Przechowujemy Twoje dane osobowe na bezpiecznych serwerach przy użyciu najnowocześniejszych algorytmów szyfrowania i zapewnieniu redundancji pamięci. Korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego płatności PayU w zakresie dokonywania płatności. Wszelkie informacje o płatnościach są szyfrowane przy użyciu technologii SSL. Pomimo podejmowanych kroków w celu ochrony Twoich danych osobowych, pragniemy zauważyć, że przekazywanie informacji przez Internet ogólnie lub za pośrednictwem innych sieci publicznych nie jest całkowicie bezpieczne i wiąże się z ryzykiem, że dane mogą być widoczne i wykorzystane przez nieuprawnione osoby trzecie. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za luki w zabezpieczeniach systemów, na które nie mamy wpływu.

 

 Profilowanie danych

Nie dokonujemy profilowania danych w celach marketingowych, sprzedażowych.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl